www.eprace.edu.pl » race-and-racism » BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAPHY

 1. Allen Mesch."Causes of civil war." Civil war journey.(2006): 24 Jan. 2013
  < http://www.civil-war-journeys.org/causes_of_the_civil_war.htm>

 2. Aronson, Elliot. Człowiek - istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

 3. Aronson, Elliot. The Social Animal. New York: Worth Publishers, 2008.

 4. Basista, Jakub. "Reconstruction after the war." Historia USA: wykład 10.Film. (Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, [200?])

 5. Cyba, Frank. "An Older Light Than Ours: Faulkner's Reflections on Race and Racism in Light in August," aspeers, No.1 (2008) <http://www.aspeers.com/2008/cyba>

 6. Faulkner, William. „Word to Virginians”, In: Faulkner at Virginia: An Audio Archive, dir.by Stephen Railton. Charlottesville, VA: University of Virginia, 1959. < http://faulkner.lib.virginia.edu/display/wfaudio20_1read>

 7. Faulkner, William. Light in August. New York: Random House Inc., 1972.

 8. Fowler, Doreen "Joe Christmas and Womanshenegro." In: Faulkner and women, eds. Doreen Fowler, Ann J. Abadie. Alcorn [etc.]: University Press of Mississippi, 1986, pp.146-147.

 9. Hadlich, Nancy. Joe Christmas: A Critical Analysis of William Faulkner's Protagonist in Light in August. Munchen: GRIN Verlag, 2008.

 10. Hammond,Ron J., Cheney, Paul. "Intro to sociology," Free Textbook, Chap. 6, (2009): 14 May 2013 <http://freebooks.uvu.edu/SOC1010/index.php/socialization.html>

 11. Hume, David „Of National Characters,” In: Political Essays, ed. Knud Haakonssen. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 78-92.

 12. Jefferson , Thomas, "Notes on the State of Virginia": (1743-1826): 14 May 2013 < http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/JefVirg.html>

 13. Jerng, Mark C. "The Character of Race: Adoption and Individuation in William Faulkner’s Light in August and Charles Chesnutt’s The Quarry," Project Muse, Arizona Quarterly, Vol. 64, No 4, (Cop. 2008 by Arizona Board of Regents): 14 May 2013 [PDF].

 14. Kant, Immanuel. „Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime." (1764):14 May2013 <http://www.public.asu.edu/~jacquies/kant-observations.htm>

 15. McLeod Saul. "Maslow's Hierarchy of Needs." Simplypsychology, (publ.2007): 11 May 2013 <http://www.simplypsychology.org/maslow.html>

 16. O'Callaghan Bryn. An Illustrated History of the USA. Harlow: Pearson Ltd., 2002.

 17. Padgett, John B."Yoknapatawpha County". A Faulkner Glossary. In: William Faulkner on the Web (1995-2001): 20 May 2013 <http://www.mcsr.olemiss.edu/~egjbp/faulkner/glossaryy.html#Yoknapatawpha>

 18. Sachs, Viola. Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1966.

 19. Simkin, John."Michael Donald." Spartacus Educational. (The United Kingdom: Spartacus Educational Publishers Ltd, 2013): 23.Jan.2013. <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAdonaldD.htm>

 20. Stoddard, Lothrop. The revolt against civilization; the menace of the under man. New York: C. Scribner's Sons, 1922.

 21. Sundguist, Eric J. "Faulkner, Race, and the Forms of American Fictions." In: Faulkner and Race, eds. Doreen Fowler, Ann J. Abadie. Alcorn [etc.]: University Press of Missisipi, 2007, p.21.

 22. Thompson, Carlyle Van. The Tragic Black Buck: Racial Masquerading in the American Literary Imagination. New York: Peter Lang, 2004.

 23. Towner, Theresa M. "Flesh and the pencil." In: Faulkner on the Colour line: the later novels, eds. Doreen Fowler. (Alcorn [etc.]: University Press of Missisipi, 2000), p.16.

 24. Williams, Marion, Burden, Robert L. Psychology for language teachers: a social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2009

 25. "Brown v. Board of Education of Topeka, Opinion of /USSC the Court.(May 17, 1954). SUPREME COURT OF THE UNITED STATES". Cornell University Law School.(Ithaca, NY: Legal Information Institute,1992): 17 Jan. 2013 <http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics _CR_0347_0483_ZO.html>

 26. Encyclopaedia Britannica Online. (Chicago: Encyclopćdia Britannica, Inc.,1994-2011): 14.May 2013 <http://www.britannica.com/>

 27. „Historic Jamestown”. (Richmond,VA:Preservation Virginia,[200?]): Jan. 2013 <http://www.historicjamestowne.org/history/>

 28. “Marriage prohibitions: conflict over inter-racial marriage in the U.S.”: Miscegenation laws. Supreme Court ruling of 1967.ReligiousTtolerance.org. (Ontario: Ontario Consultants on Religious Tolerance, 2006-2012):15 Jan.2013. <http://www.religioustolerance.org/hom_mar14.htm

 29. Oxford dictionaries Online. (2013) : 24 Jan. 2013 <http://oxforddictionaries.com/definition/english/race--2>

 30. U.S. History: pre-Columbian to the New Millennium.(Philadelphia: Independence Hall Association, 1995-2013): 14 May 2013 <http://www.ushistory.org/us/5b.asp>

 31. West Valley College, Saratoga. “Race and segregation in post civil war America". Lecture 2. The Free Encyclopaedia. (Saratoga, CA: West Valley College, [200?]): 24 Jan. 2013 <http://instruct.westvalley.edu/kelly/Distance_Learning/History_17B/Lecture02/Lecture02_p01.htm>

SUMMARY

Akcja powieści Light in Augut dzieje się w fikcyjnym Yoknapatawpha County, które Wiliam Faulkner stworzył, jako świat dla swoich opowieści. Słowo „Yoknapatawpha” pochodzi z języka Indian Chickasaw i jest zlepkiem dwóch odrębnych wyrazów: „yocona”(rozdarta) and „petopha” (ziemia). Pomimo to, że Faulkner nadał inny sens słowu „Yoknapatawpha” ("ziemia podzielona wodą"), uważam, że pierwsze znaczenie lepiej odzwierciedla sytuację społeczną Południa Stanów Zjednoczonych, którego Yoknapatawpha jest symbolem.73

W mojej pracy, przedstawiam położenie jednostki nieprzystającej do obowiązującego schematu, w kontekście stosunków społecznych panujących w tym czasie na Południu Stanów Zjednoczonych. Staram się udowodnić, że powieść jest metaforą walki jednostki z systemem o miejsce w społeczeństwie, w którym niepewna przynależność rasowa głównego bohatera skazuje tę walkę na przegraną. Ponieważ rasa jest w powieści symbolem różnic między ludźmi, powieść ma wymiar uniwersalny wykraczający znacznie poza stosunki społeczno-polityczne panujące w tym czasie na Południu USA.

Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym przedstawiam historię segregacji rasowej i wyjaśniam pojęcie rasy i rasizmu. Drugi rozdział poświęcony jest sytuacji społecznej na Południu Stanów Zjednoczonych, w kontekście życia bohaterów powieści. Trzeci rozdział jest analizą osobowości głównego bohatera, zarówno, jako jednostki żyjącej w określonym kontekście społeczno-kulturowym jak i symbolu unikalności każdego człowieka.


33

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.