www.eprace.edu.pl » race-and-racism

Race and Racism in Light in August

Autor:

Joanna Grzenia

Kontakt:Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

dr. Marek Zasempa

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Kierunek:

Filologia angielska

Data powstania:

2013-07-25

Data zamieszczenia na portalu:

2014-12-04 15:24:01

Opis pracy:

W pracy, przedstawiono położenie jednostki nieprzystającej do obowiązującego schematu, w kontekście stosunków społecznych panujących w tym czasie na Południu Stanów Zjednoczonych. Praca jest próbą udowodnienia, że powieść "Światłość w sierpniu" W. Faulknera jest metaforą walki jednostki z systemem o miejsce w społeczeństwie, w którym niepewna przynależność rasowa głównego bohatera skazuje tę walkę na przegraną. Ponieważ rasa jest w powieści symbolem różnic między ludźmi, powieść ma wymiar uniwersalny wykraczający znacznie poza stosunki społeczno-polityczne panujące w tym czasie na Południu USA. Praca w języku angielskim.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.